ss
Us│ugi

Monta┬┐ i demonta┬┐ opon typu:

EMT, ROF, SSR, DSST, RF ROF, RSC. (Opony umo┬┐liwiaj┬▒ce jazd├¬ po przebiciu ogumienia z zerowym ci┬Ânieniem powietrza w oponie np. typu Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental Self Supporting Technology = RunOnFlat itp.).

Monta┬┐ i Demonta┬┐ ogumienia z czujnikami.

Monta┬┐ i demonta┬┐ ogumienia typu 4x4, jeep i samochodów dostawczych

Naprawy opon i dêtek samochodach osobowych dostawczych i 4x4 Jeep

Laserowe i komputerowe wywa┬┐anie kó┬│

Pompowanie kó┬│ azotem

Prostowanie felg aluminiowych

Mo┬┐liwo┬Â├Ž przechowywania ogumienia w naszym serwisie

Piaskowanie felg stalowych i aluminiowych oraz innych cz├¬┬Âci metalowych.W┬│a┬Âciwo┬Âci azotu:


  • w znaczny sposób wp┬│ywa na ┬┐ywotno┬Â├Ž opon

  • powoduje równomierne ┬Âcieranie si├¬ bie┬┐nika

  • zapobiega odkszta┬│caniu si├¬ opony poprzez zachowanie sta┬│ego ci┬Ânienia powietrza

  • zwi├¬ksza przyczepno┬Â├Ž na zakr├¬tach, wp┬│ywa na wi├¬ksz┬▒ skuteczno┬Â├Ž przy┬Âpieszenia i hamowania

  • ponadto zmniejsza zu┬┐ycie paliwa oraz ┬Âcierania si├¬ mieszanki gumowej

  • w przeciwie├▒stwie do powietrza nie zmienia swojej obj├¬to┬Âci pod wp┬│ywem zmian temperatury

  • przy pompowaniu azotem nie wyst├¬puje wilgo├Ž (mniejsza podatno┬Â├Ž felg stalowych na korozj├¬)


Promocje i nowoÂci Opony u┐ywane Opony letnie Opony zimowe Bmx