ss

Nowo∂ci

Rozbudowa Serwisu Ogumienia
Rozbudowa Serwisu Ogumienia o poczekalniê dla Klientów Rozbudowa nowych magazynów dla ogumienia Posiadamy w swojej ofercie przechowalnie ogumienia dla naszych klientów. Posiadamy piaskarke do piaskowania czêsci stalowych i aluminiowych.
2010-03-27
* * * * * *
Zakup nowego sprzêtu
Zakup dw√≥ch nowych maszyn do monta¬Ņu i demonta¬Ņu do Serwisu Ogumienia. Zakup sprz√™tu do prostowania felg. Zakup sprz√™tu do naprawiania ogumienia. Zakup nowych podno¬∂nik√≥w oraz p¬≥yt do podnoszenia pojazd√≥w osobowych i dostawczych. Zakup piaskarki do piaskowania cz√™¬∂ci metalowych i stalowych.
2009-12-08
* * * * * *
Rozszerzenie us³ug
Zakupili¬∂my urz¬Īdzenie do okuwania przewod√≥w hamulcowych. Prostujemy felgi aluminiowe. Piaskowanie felg stalowych i aluminiowych oraz innych cz√™¬∂ci metalowych
2009-12-08
* * * * * *
Nowa lokalizacja strony www.
Umieszczenie strony www.mendrela.pl na w³asnym serwerze.
2006-07-17
* * * * * *
Karty p³atnicze
Wprowadzilimy moliwo¶æ p³acenia kartami p³atniczymi
2006-04-14
* * * * * *
Promocje i nowo∂ci Opony uŅywane Opony letnie Opony zimowe Bmx